top of page
IMG_5026.JPG

Om Veksthågån

Bøverdalen Veksthågå er ein liten markedshage i Lom. Markedshagen blei starta opp og hadde sitt fyrste produksjonsår i 2022. Arealet blir utvida både i 2023 og 2024, til ca. 1,5 dekar.

Markedshagen blir dreve av Ingvild Visdal Aukrust, som er oppvakse på garden kor hagen befinn seg, Sygard Aukrust. 

På same areal som markedshagen har det vore dreve kjøkenhage gjennom fleire generasjoner, både til sjølvberging og til salg. I tillegg har det i fleire generasjonar vore beite for husdyr, som har bygd opp matjorda det dyrkast i.

Dei kortreiste grønsakene er dyrka på ein måte som skal ivareta jordlivet, og på den måten legger til rette for god matjord og matproduksjon i framtida. I produksjonen ynskjer eg å jobbe for å fremme større biologisk mangfold og minimere forstyrring av livet i jorda. Det blir ikkje brukt sprøytemidlar og kunstgjødsel. Det blir i stor grad nytta norskproduserte frø, og eg aler opp småplantene sjølv.

Sal av grønsakene går føre seg via direkte sal til private kunder og bedriftskunder. Private kunder kan handle gjennom sjølvbetjeningsbu eller via abonnementsordning. 


bottom of page